Certifierad B Corp!

Wakami är inte bara Fair Trade-certifierade modesmycken som ger inkomster på Guatemalas landsbygd. Det är en del av en större ambition för hållbar utveckling.

Nu får verksamhetsmodellen en viktig kvalitetsstämpel: Kiej de los Bosques, företaget bakom varumärket, har utsetts till certifierad B Corporation och anses möta rigorösa krav på social utveckling, miljöhänsyn, ansvarstagande och transparens.

Företagande för förändring

Certified B Corporation - bcorporation.net

En certifierad B Corporation använder affärsmässiga metoder för att lösa sociala och ekologiska problem. För att bli godkänd måste företaget möta rigorösa prestationskrav när det gäller social utveckling och miljöhänsyn, ansvarstagande och transparens.

Precis som en Fair Trade-certifiering styrker att de som befinner sig tidigt i handelskedjan får skäliga ersättningar, avser en B Corporation-stämpel att visa på ett dokumenterat socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Kommersiellt och ideellt samverkar

Kiej de los Bosques är den kommersiella delen av Wakami-konceptet. Företaget står för design, materialadministration, marknadsföring och internationell distribution av varumärket Wakamis produktter. En annan del är den ideella organisationen Communities of the Earth, som fortbildar smyckeshantverkare, inkuberar nya företagare och leder projekt som förser byar med hälsoutbildning, effektiva vedspisar, vattenrening, återvinning, ekologiska odlingar och solceller. Tillsammans bildar de ett system för social och ekologisk hållbarhet, baserat på människors egna drömmar och traditionsburna förmågor, med en global efterfrågan som motor.

I gott sällskap

Hittills har fler än 800 verksamheter i 27 länder fått B Corporation-certifiering. Ev av de mest kända konsumentvarorna är glassmärket Ben & Jerry. Trots att det ägs av det multinationella matkonglomeratet Unilever lyckas Ben & Jerry driva ett antal sociala frågor och projekt, varav flera är kontroversiella på hemmaplan (som kampanjer för lägre försvarsutgifter, sexuellt likaberättigande och utökat sjukförsäkringskydd för de sämst ställda).

B Lab

Det är den amerikanska ideella organisationen B Lab som granskar och utser B Corporations. B Lab arbetar också med att påverka lagstiftning, så att andra målsättningar än vinstmaximering ska erkännas och skyddas inom affärs-, finans- och skattejuridik. Ett tredje verksamhetsområde är analys- och rankningsverktyg för investerare, för att underlätta jämförelse av olika satsningars sociala och ekologiska effekter.

Wakami i Sverige

Wakamis smyckeskollektioner har nyligen lanserats i Sverige. Masomenos AB är exklusiv distributör för varumärket.

Mer material

B Labs bedömning av Kiej de los Bosques S.A.
Möt Olegaria Margarita, en av Wakamis leverantörer
Möt Maria Pacheco, en av Kiej de los Bosques grundare
Högupplösta bilder på Wakamis kollektioner

SparaSpara

Independently verified
66 recensioner