Sverige ❤️ Guatemala

Samarbete om regenerativt jordbruk

Så här skrev UD i ett pressmeddelande i somras:

Guatemala präglas av djupa ekonomiska och sociala klyftor. Ojämlikheten är stor och omkring sextio procent av befolkningen lever i fattigdom. Särskilt svårt är det för kvinnor, flickor och urfolken, vars politiska inflytande och ekonomiska förutsättningar historiskt varit och fortsatt är mycket begränsat.

Mot den bakgrunden fick Sida i uppdrag att utforma en ny strategi för biståndet, där målet är att öka kvinnors egenmakt och förbättra för de fattigaste.

Sverige har länge stöttat Guatemala med bistånd, men lade för ett par år sedan om kursen för hur det bör ske. Anledningen är den utbredda korruptionen. Den har lett till att alltför lite av stödet skapade verklig förändring där det behövdes som mest.

Därför är stödet nu inriktat på effektivt drivna gräsrotsprojekt, som sker i nära samarbete med de som ska uppleva nyttan.

För dig som gillar våra smycken kan det vara intressant att det är Wakamis grundare, María Pacheco, som tagit initiativ till ett av projekten som Sverige nu stöder. Det har länge varit en del av Wakami-metodiken att erbjuda utbildning i ekologisk odling och subventioner till kvinnorna som tillverkar Wakamis produkter. Här används erfarenheterna i en större satsning.

Hönsen är hemligheten

Målet för detta projekt är att möjliggöra hållbara familjer, som får näring och inkomster från egna småjordbruk, samtidigt som ekosystemet balanseras. Att ta hand om jorden samtidigt som den tar hand om oss.

Nyckeln är kunskap, urgammal kunskap som gått förlorad under år av inbördeskrig och förtryck, i kombination med modern forskning inom biodynamisk agrikultur. Genom projektet får kvinnor på fattig landsbygd lära sig effektiv hönshållning, och hur hönsen gör jorden bördigare.

Höns är inte ovanliga i Guatemala – det vet varje turist som kuskat runt i en “chicken bus”. Men att få dem att trivas, lägga mycket ägg och föröka sig, det är en konst. Inte heller vet alla hur hönsen kan användas som levande jordbruksmaskiner och gödselautomater. En fantastisk förutsättning för att driva egna, småskaliga ekologiska odlingar. Undernäring är ett utbrett problem bland Guatemalas fattiga, så att få ett aldrig sinande förråd av grönsaker med högt näringsinnehåll är ovärderligt.

I det här projektet kombineras Wakamis nätverk och förtroende i byarna med utbildning och subventionerade hönor och foder. För María Pacheco, som började sin bana som biolog med att inspirera till ekologiskt skogsbruk, är det som en cirkel sluts.

Och projektet är lyckat. Evelyn Menchu, en 31-årig kvinna som för några år sedan hade 23 höns som gav tre ägg om dagen, berättar:

– Ofta dog de också eftersom vi inte visste hur man sköter dem ordentligt.

Nu har Evelyn 300 höns.

Från svenska ambassadens Facebook-sida

Den svenska biståndsmyndigheten Sida nämner ett annat syfte med projektet – att motverka destruktiva könsroller:

Machokulturen är stark i Guatemala, kvinnor utsätts ofta för våld och kränkningar av sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Få kvinnor äger marken de brukar, vilket stänger dem ute från inflytande i exempelvis bondekooperativ och föreningar.

Sida

Sida låter Evelyn Menchu summera:

– Kvinnorna i projektet känner nu till sitt värde som kvinnor och människor. Dessutom för de vidare denna kunskap till sina familjer. Det har förändrat våra liv och kommer att fortsätta att förändra andras liv.

Förändring åt båda håll

Erfarenheterna av projekt som dessa handlar inte bara om att sprida den kunskap som genererats inom Wakami till fler områden. De har också en påverkan i andra riktningen, så att även Wakami förändras. Organisationens mål har vässats och har tydligare fokus på att skapa hållbara familjer.

🇸🇪🇬🇹

Independently verified
66 recensioner