Din röst = investering för tillväxt

Kvinnor från Guatemala som tillverkar Wakami-smycken, fairtrade, maya

Wakami designar och marknadsför modeaccessoarer, tillverkade för hand i utsatta glesbygdsområden i Guatemala. Våra producenter är kvinnor i fattiga byar, som med sina drömmar som bas trotsat fördomar, startat egna verksamheter och nu anlitar över 500 lokala hantverkare i tillverkningen. Från de glömda byarna har Wakami vuxit till ett företag som exporterar för miljoner. Nu är vi redo för nästa steg. Men vi behöver din hjälp: ett klick.

Varumärket Wakami bygger på idén att kvinnor världen över delar samma drömmar. Genom att rätt nyttja en internationell marknad kan vi skapa globala kopplingar som får drömmarna att bli verklighet.

När kvinnorna som tillverkar Wakamis smycken startade, hade de inte mycket mer än sina drömmar om ett bättre liv för sina familjer. De har kort eller ingen utbildning, inga lokala resurser och ofta dåligt stöd från familj och omgivning. Wakami ger dem träning, resurser att starta med, lär ut grunderna i kvalitetsproduktion, leveransplanering och ledarskap och vi kopplar samman produkterna med en internationell marknad.

Wakami butiksdisplay 2016

Våra produkter är vackra, både sett till designen och den inbyggda berättelsen om kvinnornas kamp, drömmarkultur och framgångar. Det är denna skönhet i både utseende och budskap som hjälper oss att skapa varumärket Wakami och gemenskapen mellan våra team och våra kunder. Vårt mål är att berika livet både för hantverkarna som skapar Wakami-produkterna och för de som köper dem, att inspirera dem att satsa på det de älskar mest. Genom att koppla samman drömmarna hos dessa enastående företagsledare med kraften i marknaden, kan vi förändra liv, samhällen och framtiden.

Genomslag

Wakamis metod skapar helt nya förutsättningar för hantverkarna, deras familjer och omgivning. När dessa kvinnor får en rättvis inkomstkälla, skapar de för första gången möjligheten att ge näring och utbildning till sina barn, samtidigt som de trotsar könsstereotyper och vinner i respekt från omgivningen.

Över 500 kvinnor i 16 byar är en del av Wakami och deras barn har 140 procent högre skolnärvaro än det nationella genomsnittet i Guatemala. Över hälften av barnen har förbättrat sin näringsstatus, samtidigt som fallen av kronisk undernäring har minskat med sju procent, allt på bara ett år.

Wakami-metoden har nu formaliserats, vilket gör den möjlig att reproducera i andra länder och med andra värdekedjor; den kan med andra ord förändra fattigdomsspiraler till framgångsspiraler över hela världen.

María Pacheco besöker en Wakami-leverantör

Vad vi behöver

Nästa steg för Wakami är att få vår marknad att växa tills vi når större stabilitet, så att vi år 2017 kan ha 1000 kvinnliga producenter i Guatemala och ytterligare två länder. Vår berättelse är kraftfull och har bevisats vara en effektiv del i marknadsföringen. Från de glömda byarna i Guatemala har vi byggt ett företag som omsätter en miljon USD världen över. Vi är redo och kan öka vår fairtradecertifierade produktion och vår marknadsandel om vi hittar finansiering för att investera i marknadsföring, samt försäljnings- och distributionssystem. Wakami är väl positionerat för att bli ett betydande internationellt varumärke, med en berättelse som kan tävla mot vilken annan socialt baserad affärsidé som helst.

Teamet

Teamet bakom Wakami delar drömmen om en blomstrande verksamheter, som binder samman avlägsna små byar med resten av världen, genom krafterna på marknaden. Det består av två verksamheter: Communidades de la Tierra, som är fokuserade på att inkubera och stödja de företagare som producerar Wakamis produkter, och Kiej de los Bosques, som fokuserar på marknadsföring, försäljning och distribution till marknader världen över. Dessa två enheter, som tillsammans går under namnet Wakami, anlitar ett 30-tal personer. Communidades de la Tierra driver utbildning fokuserad på företagande i fattiga områden. Kiej de los Basques designar och marknadsför modeaccessoarer till återförsäljare och distributörer som Masomenos. Wakami leds av María Pacheco som grundade företaget 2004 tillsammans med Queta Rodríguez, Hugo Cabrera och Ligia Chinchilla. María är har en mastersutbildning inom ekologisk aerologi från Cornell University, men är i dag expert på värdekedjor och rådgivare åt UN FoundationInter-American Development Bank och Världsbanken. Hon är också invald och delaktig i nätverket Vital Voices. Det är María som kommer att representera Wakami under återstoden av tävlingen.

The Venture

Wakami har den senaste tiden uppmärksammats genom en rad utmärkelser, nu senast DVF Awards i New York. Och ännu en stor ära – och betydande tillskott i finansieringen – kan vänta i The Venture, en global satsning i tävlingsform med fokus på entreprenörskap och social hållbarhet.

Av 2500 sökande från hela världen har Wakami nominerats till en av 27 finalplatser. På vägen till finalen i New York i sommar har Wakamis grundare María Pacheco fått testa och finslipa sin pitch inför ett antal juryer. Efter en givande Accelerator Week med kunskapsutbyten på bland annat Oxford University och Saïd Business School väntar nu det sista upploppet. Och det är här du som läser detta kan göra skillnad. En stor del av prispengarna (250000 av totalt 1000000 USD) fördelas efter hur allmänheten röstar på finalisterna. Alla som vill kan rösta en gång per vecka fram till och med den 13 juni 2016.

Ett klick kan göra stor skillnad. Finansiering från The Venture skulle användas för att stärka varumärket och närvaron på sociala medier, samt förbättra vårt världsomspännande distributionssystem. Med dessa förutsättningar kan vi öka försäljningen med 100 procent inom de kommande två åren. Så var med och skapa berättelsen om Wakami – använd din röst!

Wakami-teamet
[representerade i Sverige genom Masomenos]

Din röst ger Wakami finansiering

Varje vecka fram till den 13 juni fördelas 10 000 USD mellan finalisterna i The Venture efter hur allmänheten röstar. Så rösta en gång i veckan och ge Wakami möjlighet att växa snabbare.

Magdalena, en av 500 kvinnor som producerar armband för Wakami

The Ventures röstsida kräver först ett klick för röstningen (där du identifierar dig via Facebook) – sedan direkt därefter en bekräftelse.

Sanningen om fairtrade

Sex Wakami-kvinnor tillverkar armband

I takt med att intresset för fairtrade ökar, sprids också ett antal missuppfattningar. Detta är några populära myter om fairtrade – och verkligheten bakom dem.

Myt: Fairtrade handlar om att betala i-landslöner i u-länder.

Verklighet: Lönerna är utformade för att ge en rättvis kompensation baserad på verkliga produktionskostnader, inte på lönenivåerna här i Sverige eller någon annan del av i-världen.

Rättvisa löner bestäms av ett antal faktorer, inklusive:

  • Den tid, skicklighet och ansträngning som involveras i produktionen
  • Minimum- och levnadslöner där produkten tillverkas
  • Köpkraften i ett samhälle eller område
  • Andra levnadskostnader i den lokala miljön

Myt: Fairtrade gör att europeiska och amerikanska (eller något annat i-lands) arbetstillfällen flyttar ut till tredje världen.

Verklighet: Fairtrade strävar efter att förbättra livet för världens fattigaste, människor som ofta saknar alternativa inkomstkällor. De vanligaste fairtrade-hantverken bottnar i kulturer, traditioner och färdigheter som inte är representerade i nordamerikansk eller europeisk produktion. Det finns på samma sätt sällan några inhemska europeiska eller nordamerikanska alternativ till mat och dryck som produceras som fairtrade.

Dessutom: i takt med att fairtrade-baserade organisationer i i-världen växer som framgångsrika verksamheter, anställer och involverar de fler och fler individer även här oss oss.

Myt: Fairtrade är anti-globalisering.

Verklighet: Internationellt utbyte är kärnan i fairtrade. Fairtrade-organsiationer försöker maximera de positiva effekterna av globalisering – de som länkar samman människor, samhällen och kulturer genom produkter och idéer. Samtidigt strävar de efter att minimera negativa element som sämre arbetsvillkor, lägre social standard och rovdrift på miljön – problem som döljer den verkliga kostnaden för produktionen.

Myt: Fairtrade är en sorts välgörenhet.

Verklighet: Fairtrade främjar positiv och långsiktig förändring genom handelsbaserade relationer, i syfte att skapa hållbar självförsörjning. För att fairtrade ska funka behövs oberoende, välskötta organisationer och företag – inte allmosor. Även om många fairtrade-organisationer utöver ren handel också stöder välgörenhetsprojekt, är utbytet av varor fundamentet i deras verksamhet.

Myt: Fairtrade resulterar i dyrare produkter för konsumenten.

Verklighet: De flesta fairtradeprodukter har konkurrenskraftiga priser jämfört med konventionella motsvarigheter.  Fairtrade-organisationer arbetar direkt med producentledet, utan mellanhänder, så de kan hålla priserna lägre och ändå betala en större andel till producenterna.

Myt: Fairtrade innebär lägre kvalitet för konsumenten.

Verklighet: Även om handtillverkade varor naturligt medför en viss variation, arbetar fairtrade-organisationer löpande med kvalitetsförbättring och standarder. Genom direkta och långsiktiga relationer, håller producenterna och fairtrade-organisationerna en dialog om konsumenternas behov, vilket skapar produkter av hög kvalitet. Fairtrade-aktörer vinner återkommande granskande utmärkelser som Cup of ExcellenceRoaster of the Year, SustainAbility in Design, the New York Home Textile Show med flera.

Myt: Fairtrade handlar bara om kaffe och choklad.

Verklighet: Fairtrade omfattar en bred variation av odlade och handtillverkade varor, inklusive korgar, kläder, bomull, inrednings- och köksdekor, smycken, ris, tvål, te, leksaker och vin. Även om kaffe var den första jordbruksprodukten som certifierades för fairtrade 1988, har handel med fairtrade-hantverk pågått sedan 1946.

Myt: Fairtrade gör inte så stor skillnad.

Verklighet: Sanningen är att skillnaden är enorm för de som odlar eller tillverkar produkten. Dokumentären nedan, med Hugh Jackman, handlar om kaffe och Etiopien, men kunde lika gärna ha handlat om vilken annan produkt eller del av världen som helst. Se trailern – den visar vad skillnaden är: överlevnad.


Denna text är delvis en översättning av en artikel publicerad av WFTO. Vårt varumärke Wakami produceras och utvecklas av Kiej de los Bosques som är certifierade medlemmar i WFTO.

Viljan att skapa en bättre framtid

En film om Wakami-byar och Olegaria Margarita

Olegaria Margarita är en av hundratusentals kvinnor på Guatemalas landsbygd som verkligen vet vad fattigdom, undernäring och hopplöshet innebär. Här berättar hon om hur hon fann stöd i Wakami-projektet, hur hon lärde sig att driva en verksamhet och hur hon nu ger arbete och framtidshopp åt andra kvinnor. 

– Mina barn har nu skor, min man är inte lika orolig, jag känner mig mer uppskattad, mer utvecklad, säger Olegaria. Hon är ett levande exempel på hur möjligheten att bidra till familjeekonomin stärker status och självkänsla.

Arbetar med vad de har

De har kanske ingen hög utbildning. En del av dem kan inte ens läsa eller skriva. Men som Olegaria påpekar, de kan arbeta med det de har.
– Vi har en hjärna, händer, ett hjärta och framför allt, vi har våra barn. Viljan att skapa en bättre framtid för barnen gör det möjligt.

Vad filmen visar är Wakami-konceptet med inklusivt företagande och Wakami-byar, med hälsokontroller, nya spisar, ekologisk odling, el via solceller och mycket mer.