Doña Gloria framför sina kaffesäckar

Vi blir vad vi drömmer…

…och vi är vad vi bygger upp.

Doña Gloria startade sin dröm i samhället Hacienda Vieja i San José Poaquil, Guatemala. Hon deltog där i Wakamis metod för inkluderande företagande och regenerativt jordbruk.

Under denna tid förbättrade hon kvaliteten och produktionsprocesserna för sina jordbruksprodukter, med hjälp av Wakamis utbildning och hållbara metoder.

En del av processerna inom Inclusive Business Methodology är sökandet efter marknader och kunder, inte minst genom att etablera allianser med lämpliga partners. Doña Gloria samarbetar nu med Volcafé Guatemala och deras projekt La Morena för att nå ut.

Idag, tack vare La Morena och Wakami, börjar Doña Gloria en ny dröm: exportera sitt eget kaffe till hela världen.

Doña Gloria betraktar säckar med sitt egenproducerade kaffe.
Foto: Wakami Guatemala
Independently verified
66 recensioner