Det finns ljus

Det finns hopp. Det finns en bättre framtid. Ett gott tecken på det är när kvinnor och flickor får det bättre. 

Wakami Foundation är en organisation som fokuserar på livet för kvinnor på landsbygden och deras kamp för att generera inkomstkällor för sina familjer. Vi stödjer företagsutbildning för dessa kvinnor, vilket omvandlar fattigdomscykler till välståndscykler. För närvarande arbetar Wakami främst med två metoder:

  • Inkluderande företagsmetodik, som inkuberar, etablerar och stärker landsbygdsföretag främst ledda av kvinnor, genom nio utbildningscykler som genomförs under en tvåårsperiod.
  • Smart investeringsmetod: En plattform som ger tillgång till produkter och tjänster för dessa kvinnor, som gör det möjligt att investera sina inkomster strategiskt för att förbättra sina hem och sina barns utbildning och kost.

Tack än en gång till alla våra Wakami-kunder som gör det möjligt! Gott nytt år!

Independently verified
66 recensioner