Sanningen om fairtrade

I takt med att intresset för fairtrade ökar, sprids också ett antal missuppfattningar. Detta är några populära myter om fairtrade – och verkligheten bakom dem.

1. Handlar inte fairtrade bara om att driva upp u-landslöner till i-ländernas nivåer?

Lönerna är utformade för att ge en rättvis kompensation baserad på verkliga produktionskostnader, inte på lönenivåerna här i Sverige eller någon annan del av i-världen.
Rättvisa löner bestäms av ett antal faktorer, till exempel:

Den tid, skicklighet och ansträngning som krävs för produktionen
Minimum- och levnadslöner där produkten tillverkas
Köpkraften i ett samhälle eller område
Andra levnadskostnader i den lokala miljön

2. Gör inte fairtrade att våra arbetstillfällen flyttar ut till tredje världen?

Fairtrade strävar efter att förbättra livet för världens fattigaste; människor som ofta saknar alternativa inkomstkällor. De vanligaste fairtrade-hantverken bottnar i kulturer, traditioner och färdigheter som inte är representerade i nordamerikansk eller europeisk produktion. Det finns på samma sätt sällan några inhemska europeiska eller nordamerikanska alternativ till mat, dryck och hanvtverk som produceras som fairtrade.

Dessutom: i takt med att fairtrade-baserade organisationer i i-världen växer som framgångsrika verksamheter, anställer och involverar de fler och fler individer även här oss oss. Därför är fairtrade bra för alla länder.

3. Är fairtrade anti-globalisering?

Internationellt utbyte är kärnan i fairtrade. Fairtrade-organsiationer försöker maximera de positiva effekterna av globalisering – de som länkar samman människor, samhällen och kulturer genom produkter och idéer. Samtidigt strävar de efter att minimera negativa element som sämre arbetsvillkor, lägre social standard och rovdrift på miljön – problem som döljer den verkliga kostnaden för produktionen.

4. Är inte fairtrade bara en sorts välgörenhet?

Fairtrade främjar positiv och långsiktig förändring genom handelsbaserade relationer, i syfte att skapa hållbar självförsörjning. För att fairtrade ska funka behövs oberoende, välskötta organisationer och företag – inte allmosor. Även om många fairtrade-organisationer, som till exempel Wakami, utöver ren handel också stöder välgörenhetsprojekt, är utbytet av varor fundamentet i deras verksamhet.

5. Gör inte fairtrade inte allt dyrare för konsumenten?

De flesta fairtradeprodukter har konkurrenskraftiga priser jämfört med konventionella motsvarigheter. Fairtrade-organisationer arbetar direkt med producentledet, utan mellanhänder. Det innebär att de kan hålla priserna lägre och ändå betala en större andel till producenterna.

6. Håller fairtrade-produkter verkligen god kvalitet?

Medan handgjorda produkter naturligtvis rymmer en viss variation jämfört med maskintillverkade, arbetar fairtrade-organisationer kontinuerligt för att förbättra kvalitet och toleranser. Genom direkta och långsiktiga relationer för producenter och fairtrade-företagen en dialog om konsumenternas behov och skapar produkter av hög kvalitet. Rättvisa handlare har fått utmärkelser vid de internationella Cup of Excellence och Roaster of the Year-tävlingarna, SustainAbility in Design, New York Home Textile Show och andra sammanhang.

7. Fairtrade är väl mest kaffe, choklad och bananer, eller?

Fairtrade omfattar en bred variation av odlade och handtillverkade varor, inklusive korgar, kläder, bomull, inrednings- och köksdekor, smycken, ris, tvål, te, leksaker och vin. Även om kaffe var den första jordbruksprodukten som certifierades för fairtrade 1988, har handel med fairtrade-hantverk pågått sedan 1946.

8. Inte kan väl fairtrade göra så stor skillnad?

Sanningen är att skillnaden är enorm för de som odlar eller tillverkar produkten. Dokumentären nedan, med Hugh Jackman, handlar om kaffe och Etiopien, men kunde lika gärna ha handlat om vilken annan produkt eller del av världen som helst. Se trailern – den visar vad skillnaden är: överlevnad.

För att sammanfatta

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att Fairtrade inte nödvändigtvis är dyrare, håller god kvalitet, är baserat på affärsmässighet och konkurrens, uppmuntrar internationell handel, finns för en rad produkter och tjänster och gör en livsavgörande skillnad för miljoner människor världen över.


Denna text är delvis en översättning av en artikel publicerad av WFTO. Vårt varumärke Wakami produceras och utvecklas av Kiej de los Bosques som är certifierade medlemmar i WFTO.

Independently verified
66 recensioner