Sanningen om fairtrade

I takt med att intresset för fairtrade ökar, sprids också ett antal missuppfattningar. Detta är några populära myter om fairtrade – och verkligheten bakom dem.

Myt: Fairtrade handlar om att betala i-landslöner i u-länder.

Verklighet: Lönerna är utformade för att ge en rättvis kompensation baserad på verkliga produktionskostnader, inte på lönenivåerna här i Sverige eller någon annan del av i-världen.

Rättvisa löner bestäms av ett antal faktorer, inklusive:

  • Den tid, skicklighet och ansträngning som involveras i produktionen
  • Minimum- och levnadslöner där produkten tillverkas
  • Köpkraften i ett samhälle eller område
  • Andra levnadskostnader i den lokala miljön

Myt: Fairtrade gör att europeiska och amerikanska (eller något annat i-lands) arbetstillfällen flyttar ut till tredje världen.

Verklighet: Fairtrade strävar efter att förbättra livet för världens fattigaste, människor som ofta saknar alternativa inkomstkällor. De vanligaste fairtrade-hantverken bottnar i kulturer, traditioner och färdigheter som inte är representerade i nordamerikansk eller europeisk produktion. Det finns på samma sätt sällan några inhemska europeiska eller nordamerikanska alternativ till mat och dryck som produceras som fairtrade.

Dessutom: i takt med att fairtrade-baserade organisationer i i-världen växer som framgångsrika verksamheter, anställer och involverar de fler och fler individer även här oss oss.

Myt: Fairtrade är anti-globalisering.

Verklighet: Internationellt utbyte är kärnan i fairtrade. Fairtrade-organsiationer försöker maximera de positiva effekterna av globalisering – de som länkar samman människor, samhällen och kulturer genom produkter och idéer. Samtidigt strävar de efter att minimera negativa element som sämre arbetsvillkor, lägre social standard och rovdrift på miljön – problem som döljer den verkliga kostnaden för produktionen.

Myt: Fairtrade är en sorts välgörenhet.

Verklighet: Fairtrade främjar positiv och långsiktig förändring genom handelsbaserade relationer, i syfte att skapa hållbar självförsörjning. För att fairtrade ska funka behövs oberoende, välskötta organisationer och företag – inte allmosor. Även om många fairtrade-organisationer utöver ren handel också stöder välgörenhetsprojekt, är utbytet av varor fundamentet i deras verksamhet.

Myt: Fairtrade resulterar i dyrare produkter för konsumenten.

Verklighet: De flesta fairtradeprodukter har konkurrenskraftiga priser jämfört med konventionella motsvarigheter.  Fairtrade-organisationer arbetar direkt med producentledet, utan mellanhänder, så de kan hålla priserna lägre och ändå betala en större andel till producenterna.

Myt: Fairtrade innebär lägre kvalitet för konsumenten.

Verklighet: Även om handtillverkade varor naturligt medför en viss variation, arbetar fairtrade-organisationer löpande med kvalitetsförbättring och standarder. Genom direkta och långsiktiga relationer, håller producenterna och fairtrade-organisationerna en dialog om konsumenternas behov, vilket skapar produkter av hög kvalitet. Fairtrade-aktörer vinner återkommande granskande utmärkelser som Cup of ExcellenceRoaster of the Year, SustainAbility in Design, the New York Home Textile Show med flera.

Myt: Fairtrade handlar bara om kaffe och choklad.

Verklighet: Fairtrade omfattar en bred variation av odlade och handtillverkade varor, inklusive korgar, kläder, bomull, inrednings- och köksdekor, smycken, ris, tvål, te, leksaker och vin. Även om kaffe var den första jordbruksprodukten som certifierades för fairtrade 1988, har handel med fairtrade-hantverk pågått sedan 1946.

Myt: Fairtrade gör inte så stor skillnad.

Verklighet: Sanningen är att skillnaden är enorm för de som odlar eller tillverkar produkten. Dokumentären nedan, med Hugh Jackman, handlar om kaffe och Etiopien, men kunde lika gärna ha handlat om vilken annan produkt eller del av världen som helst. Se trailern – den visar vad skillnaden är: överlevnad.


Denna text är delvis en översättning av en artikel publicerad av WFTO. Vårt varumärke Wakami produceras och utvecklas av Kiej de los Bosques som är certifierade medlemmar i WFTO.