Inklusivt företagande

Wakamis värdekedja och social utveckling

Varumärket Wakami är en idé förverkligad av det guatemalanska företaget Kiej de los Bosques. Affärsidén är att designa, utveckla, marknadsföra och exportera moderna hantverksföremål utifrån en social värdegrund.

Produktionen sker i ett nätverk av lokala företag på landsbygden. Grundprincipen går ut på att använda traditionell kunskap, sedan länge uppburen av kvinnor med mayaursprung, för att producera unika, personliga och internationellt eftertraktade accessoarer. Wakami är länken mellan skickligt, lokalt hantverk och köpare långt, långt borta.

Inkubator åt nya aktörer

Men själva varumärket och den uppmärksammade designen är bara en del av verksamheten. Den ideella organisationen Communities of the Earth fungerar som inkubator åt Kiej de los Bosques leverantörer. Här får duktiga hantverkare på landsbygden, mestadels kvinnor, lära sig grunderna i företagande och ingå i nya gemenskaper.

Vänder fattigdom till utveckling

Två koncept är centrala: inklusivt företagande och Wakami-byarna. Det inklusiva företagandet innebär att grupper av enskilda producenter blir en formell affärsdrivande organisation, kopplad till vad ekonomen Michael Porter kallar en värdekedja. Det ger kvinnor en egen inkomstkälla, och inte sällan en annan status i familj och samhälle. En av de värdekedjor som Communities of the Earth förmedlar är den utarbetade Wakami-värdekedjan. Som del av denna kan den nyanslutne producenten snabbt skicka sin första faktura.

I en Wakami-by har ett kollektiv producenter anslutit sig till ett paket av produkter och tjänster; saker som dramatiskt förändrar levnadsvillkoren i ett fattigt och sjukdomshärjat land. Konkreta och livsavgörande ting som vattenfilter, spisar och regnvattensamlare följs åt av gemensamma insatser som skapar nya samspel och beslutsformer i byarna. Det kan handla om att skapa och underhålla gemensamma parker, arrangera organisk odling, sophanteringsprogram eller forum för lokalt beslutsfattande.

En röst för Centralamerikas kvinnor

Maria Pacheco är VD i och en av grundarna av Kiej de los Bosques. Hon var den som först drömde om ett nytt sätt att försöka vända fattigdomens negativa cirklar till positiva krafter för utveckling. Förutom arbetet med Wakami har Maria också varit med och utformat Nationellt program för ekonomisk utveckling; ett lån på 60 miljoner dollar från Inter-American Development Bank och Världsbanken.

Maria är konsult åt United Nations Foundation i ett program som strävar efter att generera inkomster till samhällen i eller i närheten av Världsarven, och på samma gång skydda de lokala ekosystemen.

Med en mastersexamen från Cornell University i USA, har Maria agerat som medstiftare och första kvinnliga ordförande för Guatemalan Rural Entrepeneurship Association (AGER) och är nu en del av Aspen Institute Global Leadership Network. Tillsammans med vänner från Aspen Institute lanserade hon nyligen Vital Voices Central American Network i syfte att stärka kvinnornas röster i regionen.

Maria Pacheco har beskrivit sin personliga upptäckt av Guatemalas möjligheter i boken Wakami’s Gate.

Independently verified
66 recensioner