En kvinna med barn i en ekologisk trädgård i Guatemala

She Leads The Way

Kampanjen She Leads The Way sätter fokus på de kvinnliga entrepenörer, ledare och medarbetare som dominerar inom rättvis handel. Och på den nytta rättvis handel skapar för hundratusentals människor världen över.

Det är rättvis handel-organsiationen WFTO som ligger bakom satsningen. De skriver så här:

#SheLeadsTheWay är en djärv uppmaning till handling som betonar idén att endast genom att stärka kvinnor kan vi uppnå en rättvisare värld där jämställdhet och klimaträttvisa är kärnan i varje verksamhet.

Företag som genomsyras av fairtrade har ofta en mer jämställd syn på kvinnor och anställer och befordrar kvinnor i högre grad än andra företag i sin omgivning. Årets kampanj, som når sin kulmen på Internationella kvinnodagen 8 mars, vill lyfta fram de goda exemplen.

Fair Trade-företag ser kvinnor som nyckelpartner i revolutionen av den nuvarande ekonomin till en mer rättvis. Kvinnor som källor till expertis måste erkännas och värderas för deras viktiga bidrag till att bygga en rättvisare värld. I år, veckan fram till den 8 mars (1-7) kommer vi att lyfta fram och fira alla möjliga lösningar som kvinnor erbjuder till några av dagens mest angelägna frågor.

WFTO’s Instagram-inlägg här nedanför frontas med en bild på Wakamis grundare María Pacheco och några av de hundratals kvinnor som väver in sina drömmar i våra armband.

WFTO SheLeadsTheWay photobanner

W som i Women

Som symbol för “She Leads The Way” används ett W-tecken. W som i Women. Men som en händelse, också W som i Wakami. Ett företag som redan från början utgick från kvinnors drömmar och möjligheter, och som gång på gång markerar gemenskapen och styrkan hos kvinnorna, som till exempel genom dessa armband:

På fotot längst upp syns Olegaria Margarita, en erfaren Wakami-entrepenör. Här står hon i en ekologisk trädgård full av näringsrika grönsaker. Att få lära sig odla bra mat själv är en av extranyttigheterna som erbjuds Wakamis hantverkare. Det är en av anledningarna till att barn till Wakami-hantverkare får bättre näring och har högre skolnärvaro än genomsnittet i Guatemala.

Independently verified
66 recensioner