Ditt köp = investering för tillväxt

Wakami designar och marknadsför modeaccessoarer, tillverkade för hand i utsatta glesbygdsområden i Guatemala. Våra producenter är kvinnor i fattiga byar, som med sina drömmar som bas trotsat fördomar, startat egna verksamheter och nu anlitar över 500 lokala hantverkare i tillverkningen. Från de glömda byarna har Wakami vuxit till ett företag som exporterar för miljoner. Nu är vi redo för nästa steg. Men vi behöver din hjälp: ett köp.

Varumärket Wakami bygger på idén att kvinnor världen över delar samma drömmar. Genom att rätt nyttja en internationell marknad kan vi skapa globala kopplingar som får drömmarna att bli verklighet.

När kvinnorna som tillverkar Wakamis smycken startade, hade de inte mycket mer än sina drömmar om ett bättre liv för sina familjer. De har kort eller ingen utbildning, inga lokala resurser och ofta dåligt stöd från familj och omgivning. Wakami ger dem träning, resurser att starta med, lär ut grunderna i kvalitetsproduktion, leveransplanering och ledarskap och vi kopplar samman produkterna med en internationell marknad.

Wakami butiksdisplay 2016

Våra produkter är vackra, både sett till designen och den inbyggda berättelsen om kvinnornas kamp, drömmarkultur och framgångar. Det är denna skönhet i både utseende och budskap som hjälper oss att skapa varumärket Wakami och gemenskapen mellan våra team och våra kunder. Vårt mål är att berika livet både för hantverkarna som skapar Wakami-produkterna och för de som köper dem, att inspirera dem att satsa på det de älskar mest. Genom att koppla samman drömmarna hos dessa enastående företagsledare med kraften i marknaden, kan vi förändra liv, samhällen och framtiden.

Genomslag

Wakamis metod skapar helt nya förutsättningar för hantverkarna, deras familjer och omgivning. När dessa kvinnor får en rättvis inkomstkälla, skapar de för första gången möjligheten att ge näring och utbildning till sina barn, samtidigt som de trotsar könsstereotyper och vinner i respekt från omgivningen.

Över 500 kvinnor i 16 byar är en del av Wakami och deras barn har 140 procent högre skolnärvaro än det nationella genomsnittet i Guatemala. Över hälften av barnen har förbättrat sin näringsstatus, samtidigt som fallen av kronisk undernäring har minskat med sju procent, allt på bara ett år.

Wakami-metoden har nu formaliserats, vilket gör den möjlig att reproducera i andra länder och med andra värdekedjor; den kan med andra ord förändra fattigdomsspiraler till framgångsspiraler över hela världen.

María Pacheco besöker en Wakami-leverantör

Vad vi behöver

Nästa steg för Wakami är att få vår marknad att växa tills vi når större stabilitet, så att vi år 2017 kan ha 1000 kvinnliga producenter i Guatemala och ytterligare två länder. Vår berättelse är kraftfull och har bevisats vara en effektiv del i marknadsföringen. Från de glömda byarna i Guatemala har vi byggt ett företag som omsätter en miljon USD världen över. Vi är redo och kan öka vår fairtradecertifierade produktion och vår marknadsandel om vi hittar finansiering för att investera i marknadsföring, samt försäljnings- och distributionssystem. Wakami är väl positionerat för att bli ett betydande internationellt varumärke, med en berättelse som kan tävla mot vilken annan socialt baserad affärsidé som helst.

Teamet

Teamet bakom Wakami delar drömmen om en blomstrande verksamheter, som binder samman avlägsna små byar med resten av världen, genom krafterna på marknaden. Det består av två verksamheter: Communidades de la Tierra, som är fokuserade på att inkubera och stödja de företagare som producerar Wakamis produkter, och Kiej de los Bosques, som fokuserar på marknadsföring, försäljning och distribution till marknader världen över. Dessa två enheter, som tillsammans går under namnet Wakami, anlitar ett 30-tal personer. Communidades de la Tierra driver utbildning fokuserad på företagande i fattiga områden. Kiej de los Basques designar och marknadsför modeaccessoarer till återförsäljare och distributörer som Masomenos. Wakami leds av María Pacheco som grundade företaget 2004 tillsammans med Queta Rodríguez, Hugo Cabrera och Ligia Chinchilla. María är har en mastersutbildning inom ekologisk aerologi från Cornell University, men är i dag expert på värdekedjor och rådgivare åt UN FoundationInter-American Development Bank och Världsbanken. Hon är också invald och delaktig i nätverket Vital Voices. Det är María som kommer att representera Wakami under återstoden av tävlingen.

Wakami har den senaste tiden uppmärksammats genom en rad utmärkelser, nu senast DVF Awards i New York. Och ännu en stor ära – och betydande tillskott i finansieringen – kan vänta i The Venture, en global satsning i tävlingsform med fokus på entreprenörskap och social hållbarhet.

Wakami-teamet
[representerade i Sverige genom Masomenos]

Independently verified
66 recensioner