För schysstare sex

Masomenos vill inspirera fler att säga ja till Fair Sex. I samarbete med Wakami har vi tagit fram ett par armband exklusivt för organisationen Realstars. De två armbanden – vi kallar dem Fair Sex Kiss och Fair Sex Life – säljs i webshoppen Fashion for Fair Sex

Dubbelbra

Smycken – designade i Guatemala och producerade för hand till rättvisa löner – får nu stödja rätten till sex på lika villkor. Med ett Fair Sex-armband gör du ett dubbelt statement. För att parafrasera vår slogan: Look good. Do twice as good.

Artisten Zara Larsson tar ställning för Fair Sex
Zara Larsson tar ställning för Fair Sex: “Fuck Trafficking!”

Om Realstars

Realstars verkar för att sex ska ske utan utnyttjande, tvång eller våld, i alla situationer och för alla människor runt om i världen. Trafficking och prostitution är motsatsen till Fair Sex och måste bekämpas på alla sätt.

Arbetet sker på bred front för att skapa debatt och kanalisera den opinion som finns mot sextrafficking: genom kunskapsspridning, material för lärare och elever, petitioner, nätverk och evenemang. Genom konceptet Fashion for Fair Sex sprids budskapet ytterligare.

Masomenos är en av många samarbetspartners som stöder projektet.

– Sex ska bygga på glädje, ömsesidighet och respekt. Det här är vårt sätt att ta ställning mot trafficking och sexövergrepp, säger Annika Rinman och Sofia Renell på Masomenos.

– Vi behöver förändra attityder och lagar, men vi måste också gång på gång påminna om att det här är aktuellt, just nu. Vi hoppas att våra armband kan bidra, inte bara med pengar till Realstars viktiga arbete, utan också genom att inspirera till samtal.

Om Wakamis smycken

I Wakamis kollektioner remixas Guatemalas månghundraåriga hantverkstraditioner med urbant mode. Genom rättvisa löner, inkuberade företag, hälso- och miljöprogram bygger kvinnor på fattig landsbygd en egen framtidstro och nya möjligheter för sig och sina familjer. Lokala drömmar blir till global glädje. Läs mer om Wakami här.

Fashion for Fair Sex

Independently verified
66 recensioner