Vamos Adelante-team med Nina i bakre raden

Vamos Adelante

Projektet Vamos Adelante tillhandahåller utbildning, hälso- och näringshjälp till fattiga i mer än 24 byar i regionen Esquintla, i Guatemala. Vi som driver Masomenos har själva arbetat som volontärer i projektet, som startats och leds av svenskan Nina Jörgensen.

Masomenos stöder projektet alltjämt, hälsar regelbundet på och kan intyga att organisationen är unik, med en påtaglig närhet till människorna, minimala administrationskostnader och en stark tro på de utsattas egen kraft.

Kronisk fattigdom

Vamos Adelantes verkar i en isolerad del av Guatemala, där de arbeten som finns ofta är tillfälliga, ackordavlönade och slitsamma sysslor på kaffe- och sockerodlingar. Genomsnittsfamiljen har fem barn och det är alltför vanligt med analfabetism och sjukdomar relaterade till undernäring, parasitinfektioner, alkoholism och andra följder av kronisk fattigdom. Vamos Adelante är den enda organisation som erbjuder kontinuerligt stöd till dessa människor.

Nya möjligheter

Vamos Adelante hjälper till att etablera skolor och hygieninrättningar, rekrytera lokala utbildnings- och hälsocoacher och ge utsatta familjer nya möjligheter genom till exempel mediciner, en egen gris, en modern vedspis och ekologiska vattenrenare.

Vamos Adelante fokuserar särskilt på att stärka kvinnorna, dels för att de stora orättvisorna kräver det, men också för att det är snabbaste vägen till att förbättra framtidsutsikterna för många familjer.

Vill du också stötta Vamos Adelantes arbete? Du kan till exempel bli en regelbunden sponsor av Vamos Adelante, eller bli fadder åt ett barn. Vi hjälpa dig att komma i kontakt med Nina Jörgensen. Skicka bara ett meddelande till oss på [email protected].

Independently verified
66 recensioner