Fairtrade

Guaratnteed Fair Trade WfTOBakom Wakami står företaget Kiej de los Bosques, som är certifierat av World Fair Trade Organization och uppfyller organisationens villkor för rättvis handel.

Rättvis handel är ett handelssamarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter, som präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt. Rättvis ersättning, goda arbetsvillkor, långsiktighet, respekt för mänskliga rättigheter och för miljön möjliggör en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Pin It on Pinterest

Oberoende verifierade
49 recensioner