María Pacheco

Work It Out: María Pacheco

María Pacheco

Work It Out: María Pacheco

Wakamis grundare María Pacheco intervjuades av modemagasinet Harper’s Bazaar UK för att prata om sin karriär, om Wakami och Wakamis vision. Hennes råd till någon som vill ge sig in i modeaccessoarbranschen: “Satsa på produkter som får människor att se vackra ut. Men inte bara det. Välj produkter som gör livet vackrare för de som producerar dem också.”.

Intervjun ingår i en serie artiklar – Work It Out – om framgångsrika kvinnor och hur hon tog sig till toppen, inte minst med fokus på balansen mellan arbete och privatliv.

Genom frågorna får läsaren en bild av en företagsledare med en alldeles särskild passion för rättvisa och människors möjligheter. Här återger vi några av dem:

Tidskriften Harper's Bazaar UK

Beskriv ditt företag, Wakami, och din roll

Jag är grundare och VD för Wakami. Det är ett socialt medvetet modeaccessoarföretag. Det binder samma små landsbygdssamhällen med en globala marknad. Detta uppnår vi genom ett speciellt system: inkluderande affärsmetodologi. Det gör det möjligt för kvinnliga entreprenörer att generera inkomster och skapa välstånd på landsbygden i Guatemala.

Beskriv din karriärväg

Jag är biolog med en magisterexamen i jordbruk. Jag har en stark vilja att skapa harmoni mellan människor och natur. På grund av denna önskan började jag min entreprenörsresa. Jag arbetade som konsult till privat sektor och statliga enheter, där vi försökte hitta metoder att just finna marknader för landsbygdsregionernas produktion. Jag var var med och utformade ett lån på 60 miljoner dollar till Guatemala från Världsbanken och Inter-American Development Bank. Som ett resultat gav det marknadstillträde för mer än 300 landsbygdsföretag. Jag har också samarbetat med FN-stiftelsen USAID och andra för att implementera inkluderande affärsmetodologi. Vi utvecklade denna metod på Wakami.

Vad har varit den mest positiva överraskningen för dig i din karriär?

Marknadernas kraft när det gäller att förändra sociala och ekologiska verkligheter. Marknader som erkänner betydelsen av förfäders kulturer, återställer ekosystem och samtidigt tar in nya människor i sina värdekedjor. Det här är marknader som förvandlar världen en by i taget.

Vilken är den mest givande aspekten av det du gör?

Först och främst att kunna observera förändringen i livet för de kvinnor vi arbetar med och deras familjer. Att se deras nya hem, deras döttrar som tar examen från gymnasiet och går på college… Deras egenmakt. Att bevittna drömmarna om att Wakami-laget blir verkliga har också varit viktigt. Det stärker mig och ger mig hopp om att förändring är möjlig.

Vilken färdighet tror du har varit mest avgörande för dig?

Att lyssna på människor. Till en början innebar det att man lyssnade på kvinnorna i byarna. Nu innebär det att lyssna på mitt team och på de olika intressenterna med ett öppet sinne. På samma sätt, att förstå deras synpunkter och sedan bestämma vilka steg som ska tas härnäst.

Vilket råd skulle du ge till någon som precis börjar i din bransch nu?

När det gäller modeaccesoarer, satsa på produkter som får människor att se vackra ut. Men inte bara det. Välj produkter som gör livet vackrare för de som producerar dem också.

Läs hela artikeln

Independently verified
66 recensioner