Fair Trade

Bakom Wakami står företaget Kiej de los Bosques, som är certifierat av World Fair Trade Organization och uppfyller organisationens villkor för rättvis handel.